Vad är naprapati?

Ordet naprapati kommer från både tjeckiska ordet napravit som betyder att korrigera och det grekiska ordet pathos som betyder lidande.

null

Naprapati

Legitimerade naprapater har utbildning om rörelseorganen och dess sjukdomar. För att bli legitimerad naprapat krävs det 5 års studier och utbildningen sker vid Naprapathögskolan i Stockholm.

Undervisningen innehåller såväl grundmedicinska som manuella och ortopediska ämnen och ger specialistkunskaper inom manuell medicin. Assistenttjänstgöring ingår i utbildningen hos legitimerad naprapat och olika instanser inom sjukvård och primärvård.

null

Naprapatförbundet

Som legitimerad naprapat är man ansluten till Svenska Naprapatförbundet. Förbundet har etiska regler och för patienternas skull ingår en obligatorisk patientförsäkring i medlemskapet. Naprapatförbundet avsätter varje år medel till forskning inom den manuella medicinen.

Övrig forskning inom området bevakas och nyheter förmedlas till medlemmar. Fortbildning arrangeras av Svenska Naprapatförbundet med kontinuerliga kurser med olika inriktning.